Apladalens vattenverk

Apladalens vattenverk

Vatten i allmänhet

När vi blir törstiga och behöver vatten så öppnar vi normalt kranen och häller upp ett glas och dricker. Frågan är hur många som tänker på de processer som vattnet genomgår innan det når fram till våra kranar? För egen del gick detta upp för mig en dag i februari 2008 när jag skulle besöka det numera nedlagda vattenverket vid Apladalen i Värnamo. Byggnaden revs under 2009 till förmån för en förskola som uppförts på platsen.

I dag är det kommunens största vattenverk i Ljusseveka som försörjer Värnamo, Hörle, Tånnö och Åminne med dricksvatten. Efter en ombyggnation under åren 2004-2006 ökade kapaciteten i Ljusseveka så pass mycket att man kunde stänga vattenverket i Apladalen. Totalt produceras ca 2 150 000 m³ dricksvatten vid vattenverken i Värnamo kommun. I snitt förbrukar varje Värnamobo ca 210 liter dricksvatten per dygn.

Vattnet som används hämtas från en brunn i vilken vattnet filtrerats genom ett grusfilter. Vid Ljusseveka används tre grusfilterbrunnar och detta vatten (råvatten) bearbetas på så sätt att det först luftas i s.k. luftningsbassänger. Denna luftning leder till att järn och mangan som finns i råvattnet lättare fälls ut och kan filtreras bort. Kaliumpermanganat tillsätts dessutom för att oxidera järn och mangan. För att justera vattnets ph-värde tillsätter man lut (NaOH). Även denna behandling förbättrar oxidationsprocesserna avseende järn och mangan. Därefter filtreras vattnet i särskilda sandfyllda filter, s.k. snabbfilter, och sedan leds vattnet till en bassäng för att gå vidare till kolfilter som filtrerar bort rester av olika bekämpningsmedel. Slutligen desinficeras vattnet med hjälp av ett UV-aggregat. Nu är dricksvattnet färdigt att distribueras ut i ledningsnätet. Hur mycket pumparna levererar ut styrs av nivån i vattentornet och givetvis av hur mycket kommunens invånare förbrukar för stunden. Hur många vet förresten att vattentornet i Värnamo rymmer ca 7 500 m³?

Vattenverket vid apladalen

Vattenverket i Apladalen togs i bruk 1951 och togs ur drift den 1 juni 2006 kl. 08.30. Ritningarna över den vackra byggnaden gjordes 1948 av den danske arkitekten Bent Jörgen Jörgensen som vid denna tidpunkt bodde i Växjö.

Uttagskapaciteten hos vattentäkten i Apladalen lär ha varit ungefär 180 m³ per timme medan vattenverket var dimensionerat för ca 90 m³ per timme eller 2 100 m³ per dygn. Den högra bilden ovan visar de behållare vilka användes för luftning av vattnet i det numera nedlagda vattenverket. För ytterligare bilder och information klicka på bilderna ovan eller på länken nedan.

Vill du se fler av mina bilder från vattenverket så klicka nedan.

Bilder