Siggamåla skvaltkvarn

Siggamåla skvaltkvarn uppfördes ursprungligen år 1822. Då vid Ellshultabäcken i Härlunda socken. Runt 1875 flyttades kvarnen till sin nuvarande plats vid Siggabodaån i Siggamåla där den var i bruk till omkring 1919. Skvaltkvarnar var som regel ganska små. En fördel var att dessa kvarnar kunde ligga i mindre vattendrag med liten fallhöjd. Vattenhjulet i en skvaltkvarn är placerat horisontellt.

Siggamåla skvaltkvarn

År 1950 köptes kvarnen av Almundsryds hembygdsförening för en symbolisk summa mot löfte att kvarnen skulle få vara kvar på platsen så länge föreningen skötte underhållet. En genomgripande renovering slutfördes 1957. Ytterligare en renovering genomfördes på 1980-talet.

Siggamåla skvaltkvarn

Kvarnbyggnaden på ca 10 m² är byggd av timmer med en grund av gråsten. Almundsryds hembygsförening har valt fem kvarnfogdar som  sköter kvarnen samt tar hand om besökare. I arbetet ingår att mala och sälja rågmjöl. Kvarnen brukar hålla öppet på lördagar under sommaren.

Siggamåla skvaltkvarn

År 2004 fick kvarnen ett nytt vattenhjul och ny axel. Skvalthjulet har åtta skovlar och är direktkopplat till den övre kvarnstenen med en vertikal drivaxel som längst ner vilar i ett stenlager. De två stenarna väger ca 100 kg styck och har en diameter på ca 90 cm. Kapaciteten är ca 3-4 kg mjöl per timme. Vattenhjulet snurrar med ca 24 varv per minut.

Siggamåla skvaltkvarn