gamla reningsverket i Värnamo

reningsverket i Värnamo

Den här gången lägger jag upp lite bilder från det gamla reningsverket som låg intill Rörstorp station i Värnamo. Det uppfördes på 60-talet och har byggts om och till i omgångar genom åren. Mot slutet var man dock tvungen att modifiera anläggningen för ca 4-5 miljoner kronor eftersom anläggningen inte klarade EU:s krav på kväverening. Detta gjordes endast ett par år innan det nya reningsverket Pålslund togs i drift. Anläggningen har rivits under 2017.

Den metod man använde i det gamla reningsverket i Värnamo kallades för aktiv slamhantering eller aktivslamprocess. Man använde sig av s.k. aktivt slam vilket innebar att man med hjälp av mikroorganismer/bakterier bröt ner och minskade mängden organiskt material i avloppsvattnet. Kapaciteten i reningsverket var enligt uppgift ca 6 000 kubikmeter avloppsvatten per dygn.

Avloppsvattnet pumpades upp till reningsverket från pumpstationen nere vid ringvägen intill Apladalen. Det renade vattnet pumpades sedan ut i Lagan.

Mer information om de olika stegen i reningsprocessen lämnas under bilderna i bildgallerierna som du når om du klickar på länken nedan eller på bilden ovan.

På grund av att det är ganska många bilder tänkte jag att jag denna gång kunde dela upp dem i några olika gallerier. Jag har även lagt upp ett par filmer som är tagna inne i bassänghallen och i snäckpumpshallen. Dessutom har jag nu lagt till ett galleri som visar lite hur rivningen fortskrider.

Bilder