KdF Seebad Prora

KdF Seebad Prora

Planerna var storslagna. Fem liknande jättelika semesterkomplex skulle uppföras på olika platser i Tyskland. Den första började byggas på Rügen och givetvis på bästa strandläge. Här skulle upp till 20 000 människor kunna vistas samtidigt.

I november 1933 grundades KdF, Kraft durch Freude som på svenska betyder "kraft genom glädje", en fritids- och semesterorganisation för stora delar av det tyska folket. Målet var en hälsosam, stark nation som kunde uppfylla politiska mål och skapa motivation för den nationalsocialistiska regimen.

I maj 1936 påbörjades bygget av havsbadet i Prora. Åtta byggnader med en sammanlagd längd av 4,5 kilometer uppfördes. Man skapade även två bostadsområden (nuvarande Süd- och Nordstrasse) så att byggarbetarna skulle ha någonstans att bo under bygget som fortgick till september 1939 då arbetet avstannade p.g.a. kriget. Dock fortsatte man under 1940 att färdigställa vissa av byggnaderna som kom att användas för militära ändamål. T.ex. tränades kvinnliga kommunikationsassistenter för den tyska krigsmarinen under månadslånga kurser.

Efter krigsslutet bestämde Sovjets militäradministration att havsbadet skulle rivas för att byggmaterialet behövdes till att reparera skadorna efter kriget. Tre av de existerande byggnaderna revs men redan efter ett par månader avbröt man rivningen. KVP, Kasernierte Volkspolizei, tog över de kvarvarande byggnaderna och färdigställde dem för militära behov. Prora användes sedan för militära behov de kommande 40 åren och området stängdes för civila. Efter DDR-tiden övertogs området av den gemensamma tyska armén 1990. Redan 1992 flyttade dessa ut och 1993 öppnades området för allmänheten. Stora delar av området har därefter förfallit och även vandaliserats svårt.

Om denna anläggning kan man skriva hur mycket som helst så jag hänvisar de som vill veta mer att söka på nätet.

Kolla gärna in bilderna som togs under mitt besök i juli 2012.

Bilder