upplagsplats för omformarvagnar

upplagsplats för omformarvagnar

Denna gång blev det ett besök på ännu en upplagsplats, den tredje för min del. När jag kom till platsen så kunde jag inte låta bli att fundera över vem som öppnar dessa anläggningar. Lämnades de med portar och gallergrindar på glänt eller har någon lyckats öppna dessa gigantiska splittersäkra portar. Det vore intressant att få reda på hur det ligger till med det men det verkar ju helt klart tämligen osannolikt att Trafikverket skulle ha öppnat portarna med tanke på att de inte vill att obehöriga tar sig in i anläggningarna.

Denna anläggningen sägs ha använts sedan 1953 och lades ned någon gång 1993-1994 strax efter kalla krigets slut.

Dessa anläggningar användes för att Sveriges myndigheter ville trygga järnvägens elförsörjning. Man byggde tunnlar insprängda i berg för att göra anläggningarna mer tåliga mot eventuella flyganfall.

När man går i tunneln så är det helt klart en särskild känsla eftersom det i tunneln råder kompakt mörker. I porten sipprar dock lite ljus in eftersom den är lite öppen. Längre in i tunneln är det dock fullständigt beckmörkt. Med hjälp av en pannlampa har jag dock ett bra ljus trots allt vilket verkligen behövs då det ligger ståltråd och annat bråte på marken som man lätt snubblar på. På några ställen ser man klotter. Man ser även hur rälsen och elektroniken på väggarna har rostat. Ett rum som finns i sidan på tunneln ser ut att ha utsatts för brand. Längst in finns fläktrummet med ett par rejäla fläktar som fortfarande finns kvar. Dessa skulle se till att kyla omformarna. Innanför fläktrummet finns själva ventilationsschaktet med sin stege som i tre olika etapper leder upp till huset med stenfilterväggarna. Jag skulle tippa på att schaktet är 25 meter högt. Det är ju helt klart en viss känsla att befinna sig uppför denna stege i totalt mörker med bara en pannlampa och dessutom helt ensam.

Tilläggas kan att stängslet vid grinden redan var uppklippt. Jag tog i vanlig ordning inget annat än bilder.

För mer information om den här typen av anläggning, se här

Bilder