ödegård 2 Hornaryd i Värnamo

Bild från en övergiven gård i Värnamo

Denna gård ligger/låg precis intill ödegård 1 Hornaryd i Värnamo och byggdes 1850. På gården fanns två bostadsbyggnader och ett uthus. Det mindre bostadshuset var möjligt att komma in i eftersom ytterdörren stod olåst. Däremot var det inte möjligt att ta sig in i det större huset, trodde jag. Jag gick runt det stora bostadshuset vid flera tillfällen innan jag kom på hur jag skulle ta mig in. Jag ville ju inte slå sönder något eller bryta upp någon av dörrarna för att ta mig in.

Efter att ha varit i kontakt med kommunen som ägt fastigheten några år så fick jag tillåtelse att i stort sett bryta mig in bara jag spikade igen ordentligt efter mig. Anledningen till detta generösa erbjudande var dels att de slarvat bort nyckeln samt att byggnaderna snart skulle rivas. Dock ville jag inte bryta upp någon dörr i alla fall eftersom sådan vandalism bär mig emot. Jag hittade till slut ett fönster vars ena båge satt inkilad och fastlåst med hjälp av några spikar. Efter att ha bänt ut spikarna lite grand med en kapsylöppnare så gick det att lyfta bort fönsterbågen. Därefter var det bara att klättra in och beskåda härligheten.

Det kändes fantastiskt att slutligen få komma in i detta hus som jag sneglat på under flera år utan att våga mig fram. Samtliga byggnader revs sommaren 2009. Jag har besökt gården vid flera tillfällen vilket framgår av bilderna. Titta gärna på övriga bilder från gården.

Bilder