ödegård Värnamo

Bild från en ödegård

Utmed en äldre sträckning av väg 27 i Värnamo i Småland låg denna gård vars bostadshus tidigare gått under namnet spökhuset. Varje gång man passerade huset på väg till och från jobbet tänkte man på vad som kan ha föranlett detta epitet. Det gick en massa rykten om hur det spökade i huset och hur saker flög omkring på nätterna. Under slutet av 1980-talet drogs väg 27 utanför tätorten och den gamla vägen skars av precis där den nya tog vid. Detta innebar att man inte längre passerade gården och den föll sakteliga i glömska.

Enligt ryktet så tog den tidigare ägaren sitt liv ute i ladugården. Denna händelse ägde rum i slutet av 1960-talet och det är förmodligen därför som huset senare kommit att kallas för spökhuset. Gården övertogs av den dödes syskonbarn som bodde där med sin familj tills för några år sedan då fastigheten övertogs av kommunen.

För en tid sedan kom jag att tänka på denna gård igen och fick höra av en kollega att huset numera står övergivet och används av räddningstjänsten när de övar rökdykning. Jag bestämde mig för att åka dit och kika. Som ni ser på bilden ovan har skivor satts för samtliga fönster. Detta innebar att det var väldigt mörkt inne i huset. Dessutom var det helt tomt och inte särskilt spännande att fotografera.

Bostadshuset och gårdshuset brändes ner till grunden i april 2009.

Vill du gå direkt till mina bilder från gården så klicka nedan.

Bilder