ödegården vid skjutfältet

ödegård vid ett skjutfält

Någonstans i Sverige ligger denna gård mitt ute på ett militärt övningsområde. På 40-talet tvångsinlöstes gården av Kronan. Förmodligen beroende på att skjutövningar med både granatkastare och tungt artielleri ägde rum på fältet. Fast å andra sidan används troligen skarp amunition rätt sällan vid övningarna. Man ville förmodligen inte ha en massa folk boende på markerna och som dessutom kunde opponera sig vad gäller eventuella skador vid granatnedslag samt det oväsen som blir av militära skjutövningar. Numera står gården obebodd och håller sakta men säkert på att förfalla. Det fanns en hel del spår efter de tidigare boende på gården men inga möbler eller husgeråd.

ödegård vid ett skjutfält

Här är en bild inifrån ladugården som rimligen använts långt efter 40-talet men som troligen stått oanvänd de senaste åren liksom resten av gården.

Skjutfältet används dock fortfarande om än i mindre omfattning än förr.

Vill du kolla in mina bilder från ödegården så klicka nedan.

Bilder