lokstallet i Värnamo

bild från det gamla lokstallet i Värnamo

Någon gång från mitten av 1800-talet fram till början av 1970-talet använde man ånglok för järnvägstransporter i Sverige. Under denna period har lokstallen haft en viktig funktion. Det var här loken stod uppställda medan man utförde diverse reparationer eller putsade och smorde dem. När det var kallt ute så skulle loken eldas på och detta gjordes inomhus. Loken stod alltid med fronton ut mot porten eftersom det innanför varje port fanns en särskild skorsten i taket genom vilken lokens rök blåstes ut. Under ånglokstiden var vändskivan därför särskilt viktig eftersom man med dess hjälp vände loken så att de alltid hamnade åt rätt håll.

Vissa uppgifter gör gällande att Halmstad - Nässjö Järnväg, HNJ, lät uppföra lokstallet i Värnamo 1894. Enligt en del uppgifter hade lokstallet från början endast fyra stall. Viss osäkerhet råder dock eftersom det är svårt att få dessa uppgifter bekräftade. Klart är i alla fall att 1902 fanns sex stallplatser. Detta lokstallet är det andra som byggdes i Värnamo. Det första byggdes på annan plats på 1870-talet men revs ett 20-tal år senare.

Lokstallet i Värnamo används än i dag fast i betydligt mindre omfattning än förr. Nu är det på sin höjd bara något av stallen som används för uppställning av lok eller vagnar. Vändskivan fungerar ju fortfarande så det vore väl dumt att inte utnyttja de resurser som står till buds.

Jag vill även tacka Riksbyggen som släppte in mig i lokstallet.

Sedan jag skrev ovanstående text har lokstallet köpts av Svenska Motorvagnsklubben. Övertagandet ägde rum under 2011. Tanken är att klubben ska stalla upp några av sina motorvagnar här. Kul att byggnaden kommit till användning igen och att byggnaden numera kommer att underhållas. Man får hoppas att de kommer att anordna lite aktiviteter så att allmänheten kan få se lite av deras verksamhet.

Bilder