Kyrkö mosse

Åke Danielsson vid Kyrkö mosse

Bilskroten på Kyrkö mosse

Utanför samhället Ryd i Tingsryds kommun finns denna gamla bilskrot som kommit att bli ett populärt turistmål och en intressant plats inte minst för fotografer. Platsen andas en skön atmosfär och alla bilvrak är grymt vackra i all sin rostiga prakt.

Mannen på bilden till vänster hette Åke Danielsson (död år 2000), även kallad Åke på myren, och är den person som bodde på platsen och drev själva skroten. Bilden är troligen tagen av en fotograf vid namn Kerstin Bengtsson och hängde på väggen till det hus där Åke Danielsson bodde ända tills sommaren 1992 då han flyttade in till ett ålderdomshem i Ryd.

Åke Danielsson drev dock inte en bilskrot från början utan han bröt istället torv på Kyrkö mosse. Från slutet av 1940-talet, i takt med att lönsamheten för torv minskade och ryggen sade ifrån, började han mer och mer att gå över till skrotning av bilar. Bildelar såldes till hugade spekulanter och verksamheten bedrevs under flera decennier med hjälp av olika egentillverkade lösningar. T.ex. smörjgropen som användes var inte en smörjgrop i vanlig bemärkelse utan en slags ramp på vilken bilarna kördes upp. Även lagerlokalen var en egenhändig lösning då denna utgjordes av en uttjänt gammal buss. Toaletten som han använde bestod av gamla oljefat som byggts in i ett litet skjul med en motorhuv som tak. Han byggde även sitt lilla hus på drygt 12 kvm samt verkstadsbyggnaden intill. Även torvbrytningen utfördes med hjälp av egenhändigt tillverkade hjälpmedel.

För fler bilder från Kyrkö mosse klicka här.

Bilden nedan visar hur det ser ut vid parkeringen när man kommer till platsen. Omöjligt att missa stället när man passerar.

Kyrkö mosse