cykelverkstaden

kv Krukmakaren i Värnamo

Första gången jag besökte huset på bilden var i juni 2011. Tomten var då vildvuxen och lummig eftersom fastigheten stått obebodd i flera år. Jag har gått förbi platsen många gånger utan att riktigt våga mig in på tomten. Sedan läste jag i tidningen att man planerar att bygga en radhuslänga på fastigheten som egentligen består av två fastigheter. Jag insåg då att kåkarna står tomma och öde. Planen var från början att dessa båda fastigheter skulle slås samman till en enda och därefter var tanken att bygget skulle sätta igång. Byggbolaget som skulle uppföra radhuslängan har dock dragit sig ur denna plan och istället sålt fastigheten till grannen som driver en färghandel på fastigheten intill.

Såvitt jag vet så är dessa hus bland de sista som än så länge finns kvar från den gamla byn som låg här förr och som hette Hornaryds by. Vad färghandlaren ska använda fastigheten till är oklart.

Här har legat en cykelverkstad under många år. Skyltar sitter fortfarande kvar på det röda huset. Själva verkstaden låg antagligen i ladugården på baksidan. Denna misstanke stärks av det faktum att där finns tydliga spår efter en cykelverkstad. Det är inte bara detta röda hus som står på området. På tomten intill står även ett gult tegelhus som är av något nyare årgång. Enligt uppgift lär ägaren av cykelverkstaden ha bott i det gula huset fram till sin död.

Kolla gärna in bilderna.

Bilder