återbesök på övergiven soptipp i Värnamo

övergiven soptipp i Värnamo, återbesök

Så fick jag då för mig att besöka den övergivna soptippen på nytt för att se om de sanerat området helt och hållet eller om de glömt kvar en del bråte. Mina tidigare bilder från platsen hittar ni här.

När jag kom tillbaka till platsen i början av januari 2018 så var det väldigt blött i marken och halt i den leriga slänten. Jag kom tillbaka ytterligare en gång ett par dagar senare och då hade det hunnit frysa till något. Man kan se på en del av bilderna vilka som är tagna vid det frostiga tillfället.

Det finns faktiskt en del skräp kvar på området, bl.a. hänger det en ratt i ett träd som någon lustigkurre hängt dit. Det fanns nämligen ett antal gamla bilvrak på området innan saneringen. Nu finns fortfarande en del tunnor och annat skräp kvar. Traktorhjulet som ni kunde se i det första galleriet, se länk ovan, låg kvar fast nu hade man sågat ner trädet som vuxit upp genom hjulet.

Kolla gärna igenom de nya bilderna så får ni se hur där ser ut nu. Ganska idylliskt faktiskt men när man börjar titta lite närmare så hittar man en del som inte hör hemma i naturen.

Bilder