stationshuset i Horda

bild från en nedlagd minkfarm

Stationshuset i Horda uppfördes i samband med att Borås - Alvesta järnväg (BAJ) öppnade sin järnvägslinje för trafik 1902. Järnvägen har som bekant inneburit stora möjligheter för människor i hela världen. Samhällen utmed järnvägen, som t.ex. Horda, började ta form och växa. Nya människor började flytta till dessa orter, industrier etablerade sig osv. Under 60-70-80-talen minskade persontrafiken på järnväg och detta i kombination med en rad andra faktorer har gjort att tillväxten och befolkningsökningen avstannade och senare började att minska.

Enligt uppgift renoverades stationshuset 1947. Huruvida det är originalinredningen i byggnaden eller om den kommer från renoveringen är jag inte rätt man att bedöma. Stationshuset såldes kort efter mitt besök till en privat aktör. Det var tur eftersom Trafikverket annars hade planer på att riva stationshuset. Jag fick besöka stationshuset efter tillstånd av Riksbyggen som vid tidpunkten för besöket var driftsentreprenör för Trafikverkets fastighetsbestånd.

Direkt man kommer in i väntrummet och i godsexpeditionen så får man uppleva en fantastisk tidsresa, man känner hur man plötsligt färdas många decennier tillbaka i tiden. Inredningen är mycket välbevarad, dock är det oklart om den är i originalskick eller från 1947 då byggnaden senast genomgick en större renovering. Det kan ju även vara så att man bevarat delar av originalinredningen under renoveringen 1947. Man kan riktigt se för sin inre syn hur stinsen vinkade iväg tågen. Man kan även föreställa sig hur folk satt i väntrummet och väntade på sina tåg. Stinsens flagga hänger faktiskt fortfarande kvar på väggen. Den ser dock välanvänd ut vilket kanske inte är så konstigt.

Bilder