tunnelbygge - projekt Hallandsås

Betongsegment som används vid liningen då tunneln genom Hallandsås borras

Tunnelbygget genom Hallandsås är en del i utbyggnaden av Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg. Med en tunnel ökar kapaciteten för både person- och godstrafik. Det ger möjlighet att flytta över mer trafik från väg till järnväg.

Hallandsås varierande geologi och stora mängder grundvatten gör tunnelbygget komplicerat. Tunnelbygget startades 1992, men avbröts 1997 på grund av miljöproblem. 2004 återupptogs projektet och nu byggs tunneln med hjälp av en avancerad tunnelborrmaskin och tätas med ett vattentätt betongrör. Denna metod kallas för "lining". Färdiggjutna betongsegment monteras i det uppborrade berget efterhand borren tar sig framåt. Dessa betongsegment tillverkas i en specialtillverkad fabrik i Åstorp. Tunnelborrmaskinen borrar genom Hallandsås med ett borrhuvud som har en diameter på 10,6 meter.

Totalt sett kommer drygt 40 000 betongsegment att användas för att klä in tunnlarna genom åsen. Varje segment väger 12 ton är 2,20 meter långt och 54 cm tjockt.

När tunnelbygget är avslutat kommer man att ha byggt två parallella tunnlar om vardera 8,6 km genom Hallandsås. Total kostnad beräknas till ca 10,5 miljarder kronor. Första tåget beräknas kunna passera genom tunnlarna någon gång under år 2015.

Vill du gå direkt till mina bilder så följ länken nedan.

Bilder