Furs sanatorium

Bild från Furs sanatorium

Efter en varm och härlig dag på flygets dag på F17 i Kallinge så svängde jag förbi Fur för att se om det gamla sanatoriet fortfarande stod kvar. Det gjorde det. Ett företag som köpte hela anläggningen, med alla de fastigheter som ingick, renoverade för cirka 25 miljoner kronor innan anläggningen började användes som flyktingboende 2015. Enligt uppgift saknades fungerande el och vatten samt avlopp, därav den höga kostnaden. Synd med andra ord att jag väntade så länge med att besöka Fur eftersom jag gillar när det är lite mer öde och förfallet.

Från början var det hela ett sanatorium vilket öppnades 1909. Det tydligaste tecknet på att det varit ett sanatorium är den gula byggnaden som syns till vänster om tegelbyggnaden på bilden ovan och som utgjorde den s.k. liggverandan. Den uppfördes i mitten av 1940-talet. Där skulle de lungsjuka ligga och inandas den friska luften för att på så sätt förbättra läkningen.

1967 bytte man namn från Furs sanatorium till Furs sjukhus. Då riktade man in verksamheten mot åldringsvård vilken senare lades ner år 2002 samtidigt som sjukhuset stängde helt. Därefter låg anläggningen oanvänd och öde till 2015 om jag inte är felunderrättad. Nu har verksamheten lagts ned igen och den nye ägaren som köpte anläggningen 2018 har planer på att på nytt göra om Fur till ett äldreboende. Man kan undra om det är en rimlig plan sett ur en ekonomisk synvinkel?

När jag gick omkring på området så märkte jag att det bodde folk i ett par av de mindre husen. Detta verkade en aning märkligt eftersom min uppfattning var att husen inte var i sådant skick att det gick att hyra ut dem till bostäder.

Bilder