Fredriksbergs pappersbruk

Bild från Fredriksbergs pappersbruk

Efter att i början av sommaren ha läst att pappersbruket ska rivas under andra halvan av 2020 tänkte jag att jag måste snabba på med ett besök på platsen. Sagt och gjort, jag åkte hit i början av semestern för att se hur illa det var ställt med anläggningen.

Jag har sett bilder där en del personer klättrat upp på taket på den högsta byggnaden och jag tänkte naturligtvis inte vara sämre. När jag väl gick omkring i den aktuella byggnaden så kunde jag inte på något sätt hitta hur eller var man kan klättra så högt upp. Det fanns helt enkelt ingen synbar möjlighet att göra detta på ett någorlunda säkert sätt. Det enda jag kunde komma på var hisschaktet men jag lyckades inte ta mig in där. Jag fick således nöja mig med lite lägre höjder. Om någon av er som läser detta har varit på taket på högsta byggnaden så vore jag tacksam för om ni kunde höra av er och tala om hur ni gjorde.

Det råder lite blandade uppgifter om när Fredriksbergs pappersbruk startade sin verksamhet. Av information på Ludvika kommuns hemsida framgår att ett pappersbruk startade på platsen år 1896 och att verksamheten pågick till år 1972. Därefter har enligt uppgift tillverkats både tapeter och bilfjädrar i lokalerna.

Eftersom byggnaderna är rejält nedgångna har man då beslutat att riva hela klabbet. Tanken är att man ska lämna rivningsmassorna kvar på området och dessa kommer då att bilda högar som ger ett kuperat landskap. Givetvis är även tanken att förorenade massor ska schaktas bort och omhändertas externt.

Man har tagit in synpunkter från Fredriksbergsborna och det innebär att man eventuellt kommer att låta vissa konstruktioner lämnas kvar för att skapa någon form av industrihistorisk vandringsled runt området. Ett annat alternativ är att skapa motionsspår på området. Framtiden får utvisa vad det blir av området när rivningen är genomförd.

Bilder