filadelfiakyrkan

Bild från en nedlagd filadelfiakyrka

När Betelförsamlingen vuxit ur sina gamla lokaler började man fundera på att bygga en ny större kyrka. 1936 beslutade man att bygget skulle bli verklighet. Samtidigt beslutade man också att ändra namn på församlingen från Betel till Filadelfia. På grund av andra världskriget var man dock tvungna att skjuta upp byggstarten. Den 3 april 1952 beviljades bygglov för den nya kyrkan och den 10 september samma år togs det första spadtaget. Redan året därpå, närmare bestämt i december 1953, invigdes så den nya Filadelfiakyrkan. Inför bygget hade församlingsmedlemmarna under ca fem år frivilligt samlat ihop drygt 360 000 kr som skulle användas till byggnationen. Någon församlingsmedlem kunde t.ex. skänka en häst och en annan medlem av församlingen såg till att hästen blev såld. Därmed inbringades 2 000 kr till byggkassan. Det var alltså inte enbart kontanta gåvor som lämnades utan allt möjligt som gick att omsätta i pengar. Dessutom var det många medlemmar av församlingen som hjälpte till under själva byggnationen. Totalkostnad för byggnationen uppgick till ca 1,2 miljoner kronor. Kyrkan kom att användas av församlingen i nästan 43 år för att lämnas i oktober 1996 sedan församlingen flyttat in i en nybyggd och betydligt större kyrka. Den nya kyrkan är mer ändamålsenlig för den bedrivna verksamheten. I samband med flytten såldes den gamla fastigheten.

Lokalen stod tom en tid innan en lokal företagare kom på idén att bedriva nöjesverksamhet i lokalerna. En dans- och musikrestaurant öppnades. Dessförinnan hade man målat om i lokalerna så att kyrkans gula tegelväggar och träfärgade dörrar och paneler inte längre stod att känna igen. Restauranten började efter ett tag att gå lite sämre och man slog igen verksamheten helt efter några år. På senare år har lokalerna i stort sett stått tomma. Dessvärre har jag inte lyckats få fram någon mer exakt information om de olika verksamheter som bedrivits sedan församlingen sålde fastigheten.

Efter att ha varit i kontakt med fastighetsskötaren så fick jag komma in i denna fantastiska lokal som vanligen är låst och under tillsyn. Att gå omkring i en tom och lämnad kyrklokal kändes på något sätt både högtidligt och lite vemodigt. Framförallt när jag insåg att orgeln stod kvar med sina mäktiga pipor och allt. Enligt uppgift så var den gamla orgeln i behov av viss renovering och man bedömde kostnaderna för detta samt för att flytta orgeln till den nya kyrkan som allt för höga. Man valde därför att låta den gamla orgeln stå kvar och skaffade istället en ny digital orgel till den nya kyrkan. Den nya orgeln kostade omkring 500 000 kr vilket är intressant vid en jämförelse med vad totalkostnaden var 1953 för hela den gamla kyrkan.

Det fanns en hel del föremål kvar från den tidigare kyrkliga verksamheten i lokalerna och även i viss mån från nöjesepoken. I stort sett samtliga lampor sitter kvar som ni kan se på bilderna, en del kyrkbänkar är bevarade, orgelläktaren med tillhörande pipor, dopgraven under scenen etc. Titta på mina bilder och döm själva.

Vill du gå direkt till mina bilder från filadelfiakyrkan så klicka på länken nedan.

Byggnaden revs tillsammans med övriga byggnader på fastigheten under 2015.

Bilder