elevhemmet Östbo

elevhemmet Östbo, folkhögskolan Värnamo

Elevhemmet Östbo var precis som elevhemmet Västbo alltför slitet för att det skulle vara ekonomiskt försvarbart att renovera. Det gick lite fram och tillbaka med informationen om huruvida Östbo skulle rivas eller inte. Ena dagen skulle byggnaden renoveras och nästa var det rivning som gällde. Beslutet blev att byggnaden skulle rivas vilket också gjordes under 2016.

Även denna gång vill jag tacka Torbjörn Bahn som släppte in mig i lokalerna.

Bilder