elevhemmet Västbo

elevhemmet Västbo

Elevhemmet Västbo som tillhörde Värnamo fokhögskola har rivits under 2015. Anledningen var att elevhemmet var så slitet att man bedömde det som alltför dyrt att renovera det till en godtagbar standard. Byggnaden har numera ersatts av en modulbyggnad som rymmer 18 elevlägenheter och ett par lektionssalar.

En spännande detalj i sammanhanget är att en del av byggnaden tidigare utgjort lokal för Värnamo Sparbank. Den s.k. Thulinska byggnaden hade kommit i bankens ägo efter att banken tvingats lösa in byggnaden för att skydda inteckningslån. Eftersom Sparbanken 1891 kom på att man var trångbodda så byggdes Thulinska byggnaden om så att den blev ändamålsenlig med bankvalv och allt. Byggnaden användes mellan 1891 och 1923 som banklokal. Byggnaden flyttades senare till sin nuvarande plats och kom att användas som elevhem fram till dess att byggnaden revs 2015. Av bilder att döma ser det ut som att den del av elevhemmet som var den tidigare s.k. Thulinska byggnaden, är den del som ligger längst bort i bilden ovan.

För möjligheten att få komma in i byggnaden och fotografera vill jag tacka Erik Engsbråten som gav mig tillåtelse och Thorbjörn Bahn som släppte in mig.

Klicka gärna på länken nedan om du vill titta på bilderna från elevhemmet. Bilderna är tagna vid ett antal olika tillfällen.

Källa: Jubileumsskrift Finnvedens Sparbank 150 år, Minnesskrift med anledning av Värnamo sparbanks hundraårsjubileum.

Bilder