uppfostringsanstalten, del 2

Till bilderna.

Efter den stora elevanstormningen 1917-1918 uppfördes ytterligare tre ny elevbyggnader, den så kallade C-avdelningen för jordbrukseleverna. C-avdelningen byggdes som en huvudbyggnad med två flyglar med en gräsmatta i mitten och fick en mer herrgårdsliknande karaktär. Vid samma tid uppfördes även en gymnastiksal med en liten scen. Man anlade även en fotbollsplan som nyttjades flitigt.

C-avdelningen användes från 1984 som folkhögskola vilken flyttade ifrån platsen 1998.

Läs mer under del 1.

Kika gärna på bilderna genom att klicka på länken nedan eller på bilden ovan.

Bilder