ännu ett sanatorium

Bild från ett nedlagt sanatorium

Detta är ännu ett sanatorium som ritats av arkitekten Ivar Tengbom, se min sida om Broby sanatorium. I början av 1900-talet, närmare bestämt på 1910-talet, blev landstingen engagerade i kampen mot tuberkulos då man övertagit ansvaret för epidemisjukvård från kommunerna. Sanatoriet på denna sida togs i bruk tre år efter Broby sanatorium d.v.s. 1916. Som kuriosa kan nämnas att kostnaden för att uppföra ett sanatorium med plats för 80 patienter beräknades till ca 560 000 kr år 1912. Ett annat sanatorium, Hässleby, slutade redan 1901 på en totalkostnad av 670 000 kr. Arkitekten hette Axel Kumlien som även låg bakom sanatorierna utanför Örebro (Hålahult) och utanför Sundsvall. Dessa tre s.k. jubileumssanatorier byggdes med medel ur Oskar den II:s jubileumsfond från 1897.

En annan känd person som engagerade sig i kampen mot tuberkulos var Selma Lagerlöf som även var en av grundarna till Nationalföreningen mot tuberkulos. Hon berörde dessutom ämnet i ett par av sina böcker, "Nils Holgerssons underbara resa" samt "Körkarlen".

Vill du gå direkt till mina bilder från ännu ett sanatorium så klicka nedan.

Bilder